Searching...

Entity

= Ultimate Parent

Obligor
Analyst
Location
ISIN
CUSIP

Fitch Polska

Global Home > Fitch Polska
DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Miasta Białystok na poziomie „BBB"

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch wskaźniki zadłużenia Białegostoku pozostaną porównywalne ze wskaźnikami innych miast o ratingu „BBB", pomimo realizacji zakrojonego na szeroką skalę programu inwestycyjnego i oczekiwanego wzrostu zadłużenia ogółem netto (dług bezpośredni plus inne zobowiązania dłużne pomniejszone o gotówkę i inne płynne środki).

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Płocka na poziomie 'BBB+'; Perspektywa ratingów Pozytywna

Zmiana perspektywy ratingu na Pozytywną odzwierciedla lepsze prognozy kształtowania się wskaźników zadłużenia w naszym scenariuszu ratingowym na lata 2019-2023 w stosunku do naszych poprzednich prognoz, do czego przyczyniły się lepsze niż oczekiwaliśmy wykonane wyniki finansowe Miasta w 2018r. 

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Opola na poziomie „BBB-"; Perspektywa Stabilna

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla podtrzymany pogląd Fitch, że wyniki operacyjne oraz wskaźniki długu Opola w średnim okresie pozostaną zbieżne z tymi wśród podmiotów z ratingiem na poziomie „BBB-". Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy Miasta (Standalone Credit Profile; SCP) na poziomie „bbb-".

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Chorzowa na poziomie 'BBB-'; Perspektywa ratingów Stabilna

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Miasta Chorzowa dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings - IDRs) na poziomie 'BBB-' oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie 'A(pol)'. Perspektywa ratingów jest Stabilna.

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Zabrza na poziomie „BB+"

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Zabrza dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej (Issuer Default Rating; IDR) na poziomie „BB+" oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „BBB+(pol)". Perspektywa ratingów jest Stabilna. 

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Częstochowy na poziomie „BBB+"

Samodzielny profil kredytowy Częstochowy (Standalone Credit Profile; SCP) jest oceniany na „bbb+". Odzwierciedla to połączenie „Średniej" oceny dla profilu ryzyka kredytowego Miasta oraz wskaźników zadłużenia na umiarkowanym poziomie, co daje w rezultacie indywidualną ocenę zdolności do obsługi zadłużenia Częstochowy na poziomie „a". 

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził rating Poznania „A-"; Perspektywa Stabilna

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że wyniki operacyjne Poznania oraz wskaźniki spłaty długu pozostaną mocne w średnim okresie, zgodnie z niezmienionym scenariuszem ratingowym Fitch.

DECYZJA RATINGOWA

Fitch Affirms Poland at 'A-'; Outlook Stable

Poland's 'A-' rating reflects its diversified economy and strong macroeconomic fundamentals, supported by a sound economic policy framework, and strong banking sector. These are balanced against weak GDP per capita and high net external debt compared with the peer median.

DECYZJA RATINGOWA

Fitch Potwierdził Ratingi Rzeszowa na poziomie „BBB+"

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmienioną opinię Fitch, że Rzeszów utrzyma mocne wyniki operacyjne, wspierane przez dobre zarządzanie strategiczne i finansowe w Mieście, co przełoży się na dobry wskaźnik spłaty zadłużenia.

DECYZJA RATINGOWA

Fitch Potwierdził Ratingi Gdańska na poziomie „A-"; Perspektywa stabilna

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych Miasta, jak również mocnych wskaźników obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem Fitch będą utrzymane w średnim okresie.

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził rating Miasta Rybnik na poziomie ‘BBB+’

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie krajowej (Issuer Default Rating) Miasta Rybnik na poziomie ‘BBB+’ z perspektywą Stabilną. Równocześnie Fitch potwierdził długoterminowy rating krajowy Rybnika na poziomie ‘AA+(pol)’ z perspektywą Stabilną.
 

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził rating Bydgoszczy na poziomie ‘A-’; Perspektywa Stabilna

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta Bydgoszcz (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)“. Ratingi mają perspektywę Stabilną.

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie „BBB+”

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Ostrowa Wielkopolskiego dla zadłużenia w walucie krajowej (Issuer Default Rating – IDR) na poziomie „BBB+” oraz krajowy rating długoterminowy na poziomie „AA(pol)”. Perspektywa jest Stabilna.

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Małopolski na poziomie „A-”: Perspektywa Stabilna

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Małopolski (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz w walucie krajowej na poziomie „A-”. Fitch potwierdził także długoterminowy rating krajowy na poziomie „AAA(pol)”. Perspektywa ratingów jest Stabilna.

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził rating Katowic na poziomie ‘A-’; Perspektywa Stabilna

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi Miasta Katowice (Issuer Default Ratings; IDRs) dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AA+(pol)“. Ratingi mają perspektywę Stabilną.
 

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził ratingi Szczecina na poziomie „A-”

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (Issuer Default Ratings – IDRs) na poziomie „A-” Perspektywa ratingów jest Stabilna. Fitch potwierdził krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej (IDR) na poziomie „F2”. 

DECYZJA RATINGOWA

Fitch potwierdził rating Warszawy na poziomie „A-”; Perspektywa stabilna

Fitch Ratings potwierdził międzynarodowy długoterminowy rating Warszawy (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie krajowej na poziomie „A-” oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie „AAA(pol)”. Perspektywa ratingów jest stabilna. Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)” dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez Miasto w ramach tego programu.
 

Contacts

PREZES ZARZĄDU FITCH POLSKA S.A.

Małgorzata Kleniewska-Wodtke

SEKTOR FINANSOWY – EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA

+48 22 338 62 87 | mobile +48 607 277 767

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

Mirosław Dudziński

SEKTOR PRZEDSIĘBIORSTW – EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA

+48 22 338 62 83 | mobile +48 691 480 019

DYREKTOR

Małgorzata Socharska

SEKTOR SAMORZĄDOWY – EUROPA ŚRODKOWA I WSCHODNIA

+48 22 338 62 81 | mobile +48 605 055 113

Fitch Updates Terms of Use & Privacy Policy

We have updated our Terms of Use and Privacy Policies which cover all of Fitch Group's websites. Learn more.